top of page
header3.jpg

Know The Unknown

●   ●   ●

המשכיות עסקית - BCP

הארגון חשוף בכל רגע נתון לאירועי חירום כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מגיפה ועוד. בעידן החדש הארגון חשוף לאירוע סייבר יותר מתמיד. אירועים אלו עלולים לשתק את המערכות הארגוניות באופן חלקי או מלא.  

אז מה עושים?

גם לשם כך, אנחנו כאן עבורך. באמצעות מיפוי התהליכים הקריטיים בארגון, ובניית תהליכי עבודה בחירום המשלבים את הידע והניסיון הרב שלנו, ניצור יחד איתך תכנית המשכיות עסקית מדויקת אשר תאפשר לך חזרה מהירה לתפקוד עסקי בהתאם לצרכי הארגון.  

לרשותך פירוט השירות:  

  • זיהוי המערכות והתהליכים העסקיים הקריטיים

  • זיהוי רמת וזמן ההתאוששות הנדרש עבור כל מערכת  

  • כתיבת תכנית המשכיות עסקית – BCP  המאפשרת זמן חזרה מיטבי לתפקוד מירבי.

bottom of page