top of page
header3.jpg

Know The Unknown

●   ●   ●

BPT - סיכוני סייבר

הדור הבא של ניהול סיכוני הסייבר: (Business Penetration Test) BPT. 
BPT היא שיטה ייחודית ובלעדית לחברת LT RISKMGMT  המבצעת מבדקי חדירות לתהליך העסקי. השיטה משלבת את המימד הטכנולוגי עם המימד העסקי, לכדי יצירת תמונה הוליסטית המספרת את סיפור זרימת הטרנזקציה בעולם הפיזי והוירטואלי גם יחד. החל מהשלב הראשוני (לדוגמא, לקוח מעוניין לבצע פעולה כספית) ועד סיומה (לדוגמא, כסף יוצא מהארגון).

התבוננות באופן זה, מאפשרת לזהות חשיפות משולבות בעולם הטכנולוגי והעסקי ואף להציע פתרון לחשיפה במימד מסוים ע"י מימושה במימד השני. לדוגמא, הגדרת בקרה עסקית המעניקה מענה לחשיפה טכנולוגית.
באמצעות שיטה ייחודית זו, הארגון "משלב כוחות" ובונה מגן אפקטיבי לניהול סיכוני סייבר, סיכונים תפעוליים שהינם טעויות אנוש, סיכוני מעילות והונאות ועוד. בנוסף, שיטה ייחודית זו, מאפשרת למנהלים בכירים ו ובעלי תפקידים שאינם טכנולוגיים, להבין את זרימת הטרנזקציה גם בעולם הוירטואלי- טכנולוגי.

לרשותך פירוט השירות: 

  • חשיפות סייבר ברמת תהליך עסקי ובפעילות עסקית

  • סקר עומק נקודתי עבור נכס ליבה משמעותי של הארגון-  360° סביב הנכס

  • בניית בקרות עסקיות אשר מעניקות מענה לסיכון הסייבר

  • בניית מדיניות ומתודולוגיה להערכת סיכוני סייבר בתהליכים העסקיים

  • הכשרות והרצאות אינטראקטיביות המותאמות למגוון התפקידים הרלוונטיים

BPT_illustration.jpg
bottom of page