top of page
header3.jpg

Know The Unknown

●   ●   ●

כמי ש"לכלכה את הידיים" בשטח במשך 20 שנה, אני מכירה את תחום ניהול הסיכונים מנקודת המבט של מנהל.ת הסיכונים, מבינה את סוגי הדינאמיקות הארגוניות, מכירה את תנאי הרגולציה והציות, את האתגרים ואת ההזדמנויות העומדות בפני המנהל.ת. לכן, אני מעניקה לו.ה את כל הכלים לזהות נקודות רגישות, לקבל החלטה נכונה, לפתח תהליכי עבודה נכונים, לכתוב תכנית המשכיות עסקית ולבצע את כל המשימות על הצד הטוב ביותר. 

כמי שמייעצת ומלווה מספר שנים מנהלי.ות הסיכונים, אני מביאה עמי את הכלים למנטורינג אישי המאפשר למנהל.ת הסיכונים לפתח את "האני המקצועי", את הכלים הניהוליים שלו.ה ולהוביל תהליכים. 

אני מזמינה אותך להעניק למנהל.ת הסיכונים שלך, את הליווי האיכותי ביותר, 
ליאה. 

תמונה לעמוד מנטורינג אישי.jpg
bottom of page