top of page
header3.jpg

Know The Unknown

●   ●   ●

סיכוני מעילות והונאות

בנישה זו של ניהול סיכוני מעילות והונאות, אנו משלבים ניסיון פרקטי בשטח, יחד עם שיטות מתקדמות המהוות Best Practice, תכנון נכון של מסגרת העבודה ובקרות מתקדמות וחדשניות. כך שבסיום התהליך, מתקבלת הגנה אפקטיבית אל מול הסיכונים מחוץ ומבית.

לרשותך פירוט השירות:

  • בניית מסגרת ארגונית תומכת לניהול סיכוני מעילות והונאות: ממשל תאגידי, מדיניות פנים ארגונית, בניית תכניות עבודה המותאמות לאופי העיסוק של הארגון ולתרבות הארגונית

  • בניית מתודולוגיות ייעודיות להערכת סיכוני מעילות והונאות

  • בניית מתודולוגיות עבודה ובקרה ייחודיות לסיכוני מעילות והונאות

  • הטמעת מערכות ניטור וחוקי אנומאליות לאיתור מעילות והונאות

  • הגדרת דוחות בקרה ודשבורד לזיהוי מגמות וחשיפות בארגון

  • בניית נהלי תגובה לאירועי מעילות והונאות

  • הכשרות והרצאות אינטראקטיביות המותאמות למגוון התפקידים הרלוונטיים

bottom of page