top of page
header3.jpg

Know The Unknown

●   ●   ●

שירותי הייעוץ הבוטיק שלנו

'בזמן שניהלתי סיכונים בחטיבה הפיננסית באחד הבנקים הגדולים, נשאלתי רבות:
מה הסיכון הכי גדול בחטיבה שלך?. לימים הבנתי שהתשובה היא פשוטה: הסיכון שאותו אני עדיין לא מכירה
.'

ליאה צור, מנכ"לית LT RiSKMGMT. 

ניהול ממוקד סיכון משמעו מיפוי הסיכונים המרכזיים של הארגון, יצירת בקרות אפקטיביות, פיתוח תהליכים ארגוניים חדשים, ולבסוף: הטמעה של תרבות ניהול סיכונים חדשה. כל אלו דורשים עבודה משותפת שלכם: מי שמכירים את התהליכים העסקיים והדינאמיקה הפנים ארגונית, ושלנו: מי שיודעים לזהות את מוקדי הסיכון, לנטרל אותם ולנווט את הארגון למקום בטוח. 

בעבודה המשותפת שלנו אנו מבצעים ניתוח עומק של תהליכי עבודה אשר בסופם מוגשות לך המלצות פרקטיות ותכניות עבודה, יצירתיות, אפקטיביות, מותאמות לתהליכים העסקיים ולמציאות הפנים ארגונית, ומאפשרות לך בטחון מקסימלי בהגנה על הארגון.

אנחנו מזמינים אותך לבחור את נושא הייעוץ מתוך מגוון שירותי הייעוץ שלנו. 
 

level1.png
level2.png
level3.png
level4.png
bottom of page