top of page
header3.jpg

Know The Unknown

●   ●   ●

שוק ההון והסקטור הפיננסי מהווים נישת פעילות ייחודית ושונה, בעולם ניהול הסיכונים. הן ברמת המורכבות והן ברמת הדינאמיות. 
"היינו שם", במוסדות פיננסיים בכלל ובסקטור הבנקאי בפרט, וצברנו ניסיון של עשרות שנים בבקרות וניהול סיכונים ייעודיים בפעילות שוק ההון כגון, חדרי עסקאות, מסחר בנגזרים (OTC), ניירות ערך ישראלים וזרים ומערך תפעול, כך שאנו מכירים היטב את הדילמות והאתגרים הניצבים בפני עובדי ומנהלי הארגון. מתוך כך, אנו משלבים בשירות הייעוץ שלנו, מומחיות במתודולוגיות ניהול הסיכונים, ידע, הכרות מעמיקה, הבנה וניסיון פרקטי מהשטח ומבצעים התאמה לתרבות הארגון – Tailor made.
ביחד, נפתור את האתגרים ונשמור על הבית שלך. 


לרשותך פירוט השירות: 

  • בניית מערך בקרה ייעודי לתחום שוק ההון – Middle Office

  • בקרה וניהול הסיכון לפעילות הייחודית הן במערך הקדמי והן במערך האחורי: סקרי סיכונים, ניתוח חשיפות בתהליך העבודה, בניית בקרות אפקטיביות התאמת תהליכי העבודה למוצרים ופעילויות חדשות בתחום

  • ניהול סיכוני מעילות והונאות בפעילות הסוחרים/דילרים בחדר עסקאות

  • ימי הדרכה חווייתיים להעלאת מודעות והטמעת תרבות ניהול סיכונים בקרב עובדי חדר עסקאות.
     

bottom of page